Jezus na Stadionie

Data: 6 lipca 2013 r., godz. 8-22
Organizator: Kuria Warszawsko-Praska
Bilety i kontakt: http://www.jezusnastadionie.pl

6 lipca 2013 r. Stadion Narodowy zamieni się w wielką świątynię. Organizatorem spotkania jest Kuria Warszawsko-Praska. Jest to spotkanie o charakterze religijnym wpisujące się w obchody Roku Wiary w Kościele katolickim. Rekolekcje poprowadzi o. John Baptist Bashobora, katolicki charyzmatyczny kapłan z Ugandy. Obecny też będzie Bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej i wielu kapłanów z całej Polski.

Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem: Jezus zbawia, każdy, kto w Niego wierzy, na pewno nie zostanie zawiedziony (por. 1P 2,6). W spotkaniu może uczestniczyć każda osoba chętna, która się zapisze i opłaci swój udział. Zapisy prowadzone są na stronie http://www.jezusnastadionie.pl/ Spotkanie przewidziane jest na cały dzień. Nie będzie możliwości, by wziąć w nim udziału tylko częściowo, wejście na stadion przewidziane jest do godz. 10.00.

Na jedną wejściówkę może wejść tylko jedna osoba, po wyjściu nie będzie możliwości ponownego wejścia na tą samą wejściówkę. Płyta stadionu zarezerwowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przydzielanie miejsc na płycie odbywa się za okazaniem dowodu niepełnosprawności ruchowej. W sektorach obecni będą wolontariusze. Będzie możliwość zakupienia napojów i posiłków w restauracjach rozmieszczonych na koronie stadionu.

Na terenie wokół stadionu rozmieszczone będą stoiska wydawnictw katolickich, gdzie będzie można nabyć książki religijne. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby diecezji warszawsko-praskiej oraz na działalność o. Johna w Ugandzie.

Plan rekolekcji:

 8:00 Wejście na stadion
 9:00 Rozpoczęcie i różaniec
 9:30 Uwielbienie
10:00 Konferencja I - o. John Bashobora
11:30 Przerwa na kawę
12:00 Konferencja II - o. John Bashobora
13:30 Przerwa na obiad
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i uwielbienie
15:30 Konferencja III - o. John Bashobora
17:00 Przygotowanie do Eucharystii
17:30 Eucharystia - przewodniczy i wygłosi homilię Bp Marek Solarczyk
19:30 Przerwa na kolację
20:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie - o. John Bashobora
22:00 Zakończenie

PowrótGaleria