https://pgen.pl/assets/cache/2c3f9df65c98f69c4fc6f59965d54132_750_319_optim.jpg

Wybrano laureatów wydarzenia Hackathon+

Poznajcie trzy najlepsze aplikacje, które w niecałe 48 godzin stworzyli programiści biorący udział w Hackathonie+.

Wydarzenie zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na terenie PGE Narodowego przyciągnęło ponad 120 specjalistów zajmujących się rozwojem aplikacji mobilnych i serwisów internetowych. Dwadzieścia dwa zespoły stanęły ze sobą w szranki pracując nad cyfrowymi rozwiązaniami wspomagającymi osoby mające trudności w poruszaniu się i percepcji.

Niełatwemu wyzwaniu najlepiej sprostał krakowski zespół "Nexocode", który zajął pierwsze miejsce i odebrał nagrodę o wartości 20 tys. złotych. Opracowana przez nich aplikacja o nazwie "Kompan" pomaga zaplanować i odbyć podróż pociągiem oraz umożliwia zamówienie asystenta podroży. Ośmioosobowe jury doceniło ten projekt m.in. za jego kompleksowość oraz możliwość szybkiego wdrożenia w życie.

Drugie miejsce i 12 tys. zł. nagrody przypadły zespołowi  "Code Husar" tworzonemu przez studentów Wojskowej Akademii Technicznej za projekt "VUER", wspierający osoby niewidome i głuche. Zaprojektowana przez nich aplikacja otwiera szeroki dostęp do audiodeskrypcji oraz umożliwia wyświetlanie komunikatów tekstowych osobom niesłyszącym. Trzecia nagroda i 8 tys. złotych trafiły do zespołu "WUWU" za projekt oceniający dostępność architektoniczną budynków i pomieszczeń dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przy wsparciu partnerów technologicznych wydarzenia, najlepsze projekty mają szansę na rozwinięcie i wdrożenie w życie.

– Dostępność cyfrowa to nie tylko prawo każdego człowieka do dostępu do informacji i komunikowania się, ale także możliwość dokonywania wyborów w życiu codziennym. Nowe technologie dają nowe szanse, chcemy, by te rozwiązania były dostępne też dla osób niepełnosprawnych – powiedział, biorący udział w gali wręczenia nagród, minister inwestycji i rowzoju Jerzy Kwieciński.

Link skrócony: www.stdn.pl/7e19e

Galeria

Co o tym sądzisz?