Zamknij

PGE Narodowy wspiera akcję „Polska na niebiesko”

„Polska na niebiesko” to największa w Polsce akcja społeczna dotycząca autyzmu. 2 kwietnia w całym kraju Fundacja JiM rozświetla na niebiesko najważniejsze budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, szkoły, historyczne gmachy. W tym roku do akcji po raz kolejny przystąpił PGE Narodowy.

W ramach trwającej akcji „Polska na niebiesko” na elewacji PGE Narodowego zostanie wyświetlona nazwa kampanii. W kraju będą się odbywać również niebieskie marsze, pikniki, konferencje i zajęcia w szkołach. Celem tych działań jest przybliżenie Polakom czym jest autyzm i apel o zrozumienie dla osób ze spektrum.

Od 2 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. ONZ chciała w ten sposób zwrócić powszechną uwagę na „zaspokajanie szczególnych potrzeb osób z autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób z autyzmem”. Podnoszenie poziomu społecznej wrażliwości oraz wiedzy o autyzmie jest wciąż niezbędne. Polacy stali się tolerancyjni dla osób niepełnosprawnych fizycznie, jednak na osoby z autyzmem i niepełnosprawnościami niewidocznymi rzadko reagują akceptacją.

Fundacja JiM na potrzeby tegorocznej kampanii przeprowadziła badania w gronie osób z autyzmem i ich bliskich, a ich wyniki opublikowała w raporcie „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób ze spektrum autyzmu”. Wynika z niego, że dla 77% ankietowanych opuszczenie domu jest stresujące, a 52% w ogóle unika wychodzenia z mieszkania. Ponadto 86% badanych nie wskazało ani jednego miejsca, które byłoby dostosowane do ich potrzeb. 60% ankietowanych spotkało się z krytycznym spojrzeniami, 46% usłyszało negatywne komentarze, a wobec 12% zachowywano się agresywnie. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z braku wiedzy w społeczeństwie, dlatego hasło przewodnie tegorocznej akcji „Polska na niebiesko” brzmi „Autyzm. Wystarczy zrozumieć”. To apel o empatyczną postawę skierowany zarówno do wszystkich Polaków, jak i dużych korporacji, instytucji publicznych i służb.