Wybrano dostawcę usług Internetowych na Stadion Narodowy w Warszawie

23 grudnia 2010
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dotyczących połączenia sieci teleinformatycznej Stadionu Narodowego w Warszawie do ogólnoświatowej sieci Internet oraz do węzła wymiany ruchu operatorskiego dla Stadionu Narodowego w Warszawie wygrała firma ATM S.A.

Komisja Przetargowa oceniła prawidłowość złożonych ofert pod względem technicznym i formalno-prawnym. Spośród złożonych ofert, przez Netia S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. i ATM S.A. została wybrana oferta złożona przez firmę ATM S.A., która spełnia założenia SIWZ i jest najtańszą ze złożonych w postępowaniu.

Cena realizacji zamówienia to 588.967,20 zł brutto.