Zamknij

Wielowyznaniowa kaplica na Stadionie Narodowym w Warszawie

W dniu 13 stycznia br. Narodowe Centrum Sportu przedstawiło projekt kaplicy wielowyznaniowej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wnętrze kaplicy zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wyznawcy różnych religii mogli gromadzić się na wspólnej modlitwie.

- Inspiracją dla nas była postawa Papieża Jana Pawła II, który w trakcie swojego pontyfikatu wielokrotnie zwracał uwagę na to, jak ważny jest dialog między wyznawcami różnych religii, dlatego też przygotowując wytyczne dla projektantów spotkaliśmy się z duchownymi różnych religii pytając o najważniejsze kryteria, jakie powinno spełniać miejsce modlitwy. Jestem przekonany, że tylko dzięki wyjątkowej życzliwości wszystkich duchownych było możliwe znalezienie wspólnego mianownika – serdecznie za to dziękuję - powiedział Robert Wojtaś, Wiceprezes NCS.

- W związku z tym, że Stadion Narodowy będzie miejscem wielu imprez często z międzynarodową publicznością, uznaliśmy, że w budynku, który w naturalny sposób stanie się również wizytówką Polski, kaplica powinna mieć charakter wielowyznaniowy. Wierzymy, że dzięki dogodnej lokalizacji nie tylko piłkarze będą mogli pomodlić się przed ważnym meczem, ale również wszyscy, którzy potrzebują chwili spokoju znajdą tu odpowiednie miejsce. Od dłuższego czasu otrzymujemy również zapytania o możliwość zarezerwowania kaplicy na ceremonię zaślubin czy chrztu –
dodał.

Użycie wszystkich symboli poszczególnych religii, menora, krzyż łaciński oraz krzyż prawosławny w jednej kaplicy jest według przedstawicieli tych religii zabronione. Dlatego ta jedność religii odzwierciedlona została w uniwersalnej symbolice światła. Elementem wspólnym dla każdej religii jest światło, jako powszechnie uznany symbol boskości.

- Kreując wnętrze kaplicy posłużyliśmy się dwoma klasycznymi dopełniającymi się elementami: kolumnadą i światłem. Chcieliśmy, aby zaprojektowana przez nas przestrzeń była nie tylko funkcjonalna, ale przede wszystkim uniwersalna i bez użycia stałych symboli religijnych pobudzała sferę duchową i nastrajała do kontemplacji bez względu na wyznanie. Wnętrze wykreowane zostało za pomocą dwóch dopełniających się elementów: kolumnady nawiązującej do architektury sakralnej wielu religii oraz światła. Kolumnada wydziela strefy funkcjonalne, symbolicznie oddziela Kaplicę od reszty stadionu a także optycznie podwyższa pomieszczenie. Światłem, które symbolizuje istotę boską, kreujemy atmosferę oraz w zależności od potrzeb podkreślamy kierunki modlitwy - powiedziała Paulina Suchenek z PS Studio.

Aranżacja wnętrza kaplicy dla chrześcijan opracowana jest w ten sposób, że kolumnada wydziela nawę główną oraz nawy bocznej, ołtarz usytuowany jest na osi głównej na wprost wejścia i stoi na tle szerokich paneli, na których zawieszono symbol krzyża. Ściana za ołtarzem oraz ołtarz dodatkowo oświetlono podkreślając kierunek modlitwy. Dla wyznawców judaizmu zaproponowano inny układ krzeseł, a na środku ustawiono pulpit do czytania Tory oraz siedmioramienny świecznik - menorę.

Aby umożliwić modlitwę dla wyznawców Islamu, z sali modlitw usunięto wszystkie ławki aby zapewnić jak największej liczbie wiernych miejsce do modlitwy. Lamele tworzące kolumnadę obrócono w stronę Mekki i podkreślono światłem, a w posadzce umieszczono ornamenty symbolizujące dywaniki modlitewne i wskazujące kierunek modlitwy.

Projekt kaplicy wielowyznaniowej uzgodniony został z Diecezją Warszawsko - Praską, Polską Radą Ekumeniczną, Polską Gminą Żydowską oraz Muzułmańskim Związkiem Religijnym w Polsce, spotykając się z przychylnością i akceptacją tego rozwiązania.

- W imieniu Diecezji Warszawsko-Praskiej dziękujemy za udział w pracach nad projektowaniem wystroju Kaplicy Wielowyznaniowej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z uznaniem oceniamy wysiłek architektów mający na celu dostosowanie jednego wnętrza do użytku kilku religii. Doceniamy przyjęte rozwiązania. Zapewniają one godne warunki dla udziału ok. 150 osób w modlitwach lub Liturgii rzymsko-katolickiej. Liczymy na dalszą i fachową współpracę w projektowaniu i wyposażaniu wnętrza kaplicy - Ks. prał. Wojciech Lipka. Kanclerz Kurii, Ks. prał. Marek Solarczyk Proboszcz i Ceremoniarz Katedry Św. Floriana, Ks. prał. Zygmunt Podstawka Proboszcz parafii Bożego Ciała.

- Pragnę podziękować za możliwość spotkania i zapoznania się z projektem Kaplicy Wielowyznaniowej na Stadionie Narodowym. Miło mi poinformować, że z projektem zapoznali się także członkowie Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Projekt Kaplicy jest w moim odczuciu bardzo udany. Zwróciłem uwagę na bardzo ciekawe oświetlenie pozwalające w różny sposób aranżować wnętrze kaplicy. Wystrój wnętrza sprzyja refleksji, modlitwie i medytacji. Ze względu na brak elementów charakterystycznych dla jednego wyznania czy religii, projekt Kaplicy spełnia wymogi miejsca, w którym mogą się modlić i odprawiać nabożeństwa ludzie różnych Kościołów wyznań i religii. Doceniam możliwości różnorodnego kształtowania wnętrza, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami. Cieszę się także, że w zakrystii - pomieszczeniu przy kaplicy przewidziane są miejsca na przechowywanie strojów, naczyń liturgicznych i innych przedmiotów kultu religijnego. Gratuluję udanego projektu i życzę wiele sił w jego realizacji - ks. Ireneusz Lukas Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

- Idea Kaplicy Wielowyznaniowej na Stadionie Narodowym sprawia, że czuje się dumny z tego, że jestem Warszawiakiem. Planowanie tego miejsca odbywa się z niezwykłym rozmysłem oraz niezwykłą wrażliwością na całe spectrum religii praktykowanych tu w Warszawie. To miejsce może być kolejnym przykładem z Psalmu 133: „Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” - Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski.

- Serdecznie dziękuję za projekt kaplicy wielowyznaniowej na Stadionie Narodowym. Projekt tak jak został mi zaprezentowany, spełnia nasze potrzeby i myślę że spokojnie będziemy mogli się modlić i skorzystać z tej kaplicy z pełnym szacunkiem dla wyznawców innych religii - Imam Nezar Charif.

Wspólne nabożeństwo z okazji otwarcia Kaplicy na Stadionie Narodowym w Warszawie przewidziane jest wiosną 2011 roku.

Kaplica ekumeniczna, o powierzchni 260 metrów kwadratowych usytuowana jest na poziomie minus 3, od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie.

Autorzy projektu aranżacji: PS STUDIO i Desea.