Zamknij

Informator: Święto Piłki Nożnej

W piątek 23 września, tuż po meczu Ligi Narodów, w którym Polska zmierzy się z Holandią, na PGE Narodowym odbędzie wyjątkowe wydarzenie sportowe – Święto Piłki Nożnej 2022, którego celem jest wspólne świętowanie trzech historycznych jubileuszy. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami oraz odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

• 16.00 – otwarcie bram PGE Narodowego oraz rozpoczęcie stref animacji sportowych na promenadzie obiektu
• 17.30 – mecz pokazowy piłkarskiej kadry olimpijczyków oraz ich przyjaciół
• 19.30 – mecz gwiazd Polska-Portugalia
• 21.00 – zakończenie imprezy

BILETY

Każda osoba wchodząca na stadion, niezależnie od wieku, będzie musiała mieć swój indywidualny bilet wejściowy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.00 i potrwa do godziny 21.00. Po wyjściu ze stadionu nie będzie istniała możliwość ponownego wejścia z użyciem skasowanego już biletu. Bilety pobrane z innego źródła nie uprawniają do wejścia na stadion w dniu wydarzenia. Odsprzedaż biletów jest zabroniona.

Bilety można okazać w formie online, a także na blankietach otrzymanych przy zakupie w kasach obiektu. 

W dniu wydarzenia, przy bramach nr 2 oraz 11 zlokalizowane będą kasy biletowe, czynne:

• w piątek 23 września, w godzinach 12.00-20.00

WEJŚCIE NA OBIEKT I TEREN IMPREZY

Wejście na wydarzenie odbywać się będzie bramą nr 2 oraz bramą nr 11. Bramą dedykowaną dla osób z niepełnosprawnościami jest brama nr 1.

Swieto Pilki Noznej mapa

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

BILETY NA WYDARZENIE - W celu zakupu biletów dla osoby z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunów prosimy o kontakt email pod adresem mailowym: swietopilki@pgenarodowy.pl. Bilet w cenie 20 złotych obejmuje wstęp zarówno dla osoby z niepełnosprawnością, jak i jej jednego opiekuna. Bilety dostępne będą także w dniu wydarzenia, w kasach zlokalizowanych przy bramach nr 2 oraz 11. Kasy będą czynne w godzinach 12.00-20.00.

PARKING - Wejście oraz wjazd dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bramą nr 1. Wjazd jest możliwy za okazaniem legitymacji parkingowej osoby niepełnosprawnej i biletu na wydarzenie na miejsca N przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

PARKING

Osoby, które wybierają się na wydarzenie samochodem, motocyklem, busem lub autokarem mogą skorzystać z parkingu na błoniach PGE Narodowego. Bilety postojowe będzie można kupić online na: www.sklep.pgenarodowy.pl lub  przy wjeździe na parking (w miarę dostępności miejsc). 

Ceny biletów:

Motocykl – 15 zł
Samochód osobowy – 25 zł
Bus – 50 zł
Autokar – 100 zł

W dniu imprezy parking na błoniach PGE Narodowego będzie działał w godzinach 6.00 – 23.00. 

Wjazd/wyjazd na parking odbywać się będzie ulicami Targową, Zamoyskiego oraz Sokolą.

Zachęcamy także do skorzystania z usług komunikacji miejskiej. W okolicy PGE Narodowego znajdują się stacja metra i stacja kolejowa Warszawa Stadion oraz liczne przystanki autobusowe i tramwajowe. Szczegółowe informacje na temat komunikacji miejskiej dostępne są na stronie www.wtp.waw.pl. 

Uwaga! Osobom posiadającym bilet na wydarzenie nie przysługuje bezpłatny transport miejski.

PRZEDMIOTY ZABRONIONE (ZAKAZ WNOSZENIA):

Pragniemy przypomnieć, że kupujący zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Wydarzenia dostępnego w zakładce Regulamin na stronie www.swietopilkinoznej.pl.

Zgodnie z regulaminem imprezy masowej "Święto Piłki Nożnej 2022":

Osoby uczestniczące w Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przestrzegać zakazu:

• posiadania, wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych na terenie Imprezy;
• posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, kijów do selfie itp.;
• posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
• wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych;
• wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło;
• posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
• wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych na teren PGE Narodowego („Obiekt”); Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów wewnątrz Obiektu;
• wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: np. płoty, parkany, wygrodzenia;
• wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów;
• rzucania wszelkimi przedmiotami;
• prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z Organizatorem;
• używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, chyba, że jest to uzasadnione w celu zapobiegania epidemii COVID–19 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
• głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.;
• wnoszenia innych przedmiotów zabronionych znajdujących się w wykazie wizualnym przedmiotów zabronionych, stanowiącym załączniku nr 1 do Regulaminu

PUNKTY GASTRONOMICZNE

W trakcie wydarzenia na stadionie będą działać punkty gastronomiczne, zlokalizowane na promenadzie wewnętrznej obiektu. Punkty będą otwarte od godziny 16.00 i dostępne przez cały czas trwania wydarzenia. 

Korzystając z oferty gastronomicznej zachęcamy do wybierania szybkich i bezpiecznych płatności kartą. Usprawni to Waszą obsługę na obiekcie.

DEPOZYTY

W trakcie wydarzenia będzie można skorzystać z bezpłatnych depozytów, które będą zlokalizowane przy bramach 2 oraz 11.