Komunikat Narodowego Centrum Sportu

25 maja 2011
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Narodowe Centrum Sportu przedstawia poniższe informacje.

Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie prowadzona jest według projektu, do którego realizacji zobowiązał się Generalny Wykonawca, Konsorcjum Alpine-Hydrobudowa-PBG. Generalny Wykonawca podpisując umowę zapoznał się i zaakceptował wszystkie projekty, w tym instalacyjne oraz zobowiązał się do współpracy z projektantem w przypadku jakichkolwiek zmian lub wątpliwości dotyczących dokumentacji. Zgłaszanie jakichkolwiek uwag na obecnym etapie prac nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec Inwestora.

Murawa Stadionu Narodowego w Warszawie zostanie wykonana w systemie panelowym. Biorąc pod uwagę profil imprez, które będą stanowiły większość wydarzeń na obiekcie, panelowy system murawy pozwoli na bezproblemowe przeprowadzanie imprez pozasportowych jak koncerty, festiwale. Znacząco pomniejszy to koszty operacyjne związane z utrzymywaniem tradycyjnej murawy i zabezpieczeniem jej na potrzeby imprez innych niż mecze. Zaplanowany w tegorocznym kalendarzu imprez mecz Polska-Niemcy odbędzie się na stadionie z murawą spełniającą najwyższe standardy stawiane meczom międzynarodowym.

Jednocześnie NCS potwierdza, iż część konstrukcji schodów, niezgłoszona przez Generalnego Wykonawcę do odbioru, wykonana jest w sposób wadliwy (wada ma charakter montażowy). Wada została wykryta przez Inspektorów Nadzoru Narodowego Centrum Sportu. NCS oczekuje na reakcję Generalnego Wykonawcy oraz plan naprawczy, który pozwoli nam na ocenę konsekwencji i wpływu na budowę.


Co o tym sądzisz?