https://pgen.pl/assets/cache/bbfdf3d5e49e74f93e804bce7ba2f5f5_750_319_optim.jpg

Poszukujemy operatora wycieczek po Stadionie Narodowym w Warszawie

Narodowe Centrum Sportu zaprasza wszystkie zainteresowane firmy specjalizujące się w organizowaniu wycieczek do przedstawienia koncepcji funkcjonowania wycieczek po Stadionie Narodowym w Warszawie i składania ofert współpracy.

Od operatora wycieczek oczekujemy sprawnej i profesjonalnej obsługi wszystkich osób zainteresowanych zwiedzaniem obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie oraz opracowania we współpracy z Narodowym Centrum Sportu programu obsługi wycieczek, który będzie prezentował obiekt w sposób ciekawy i innowacyjny, jednocześnie spełniając funkcje edukacyjne.

- Zorganizowane wycieczki po tak dużym i nowoczesnym Stadionie, na którym poza infrastrukturą sportową, znajduje się szereg innych wyjątkowych miejsc, będą nie tylko nowym ale przede wszystkim bardzo atrakcyjnym elementem całej oferty Stadionu –
mówi Daria Kulińska, Rzecznik NCS.

Kandydat na Operatora powinien zaproponować model współpracy z właścicielem obiektu zapewniający atrakcyjność usługi oraz profesjonalizm serwisu w ramach przyjętego modelu organizacji wycieczek. Planowane są zarówno wycieczki indywidualne jak i grupowe, w dni powszednie, weekendy czy święta. Wyznaczeniem trasy wycieczki zajmie się operator obiektu. Rozpoczęcie prowadzenia działalności planowane jest od 01 stycznia 2012 roku.

Rozpatrywane będą propozycje zawierające poniższe wymagania:

  • Biznes plan – szczegółowa propozycja modelu współpracy w zakresie organizacji i opracowania programu wycieczek po Stadionie.
  • Koncepcja struktury organizacyjnej i operacyjnej partnera proponowaną do obsługi kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie.
  • Model przyjmowania i realizacji zgłoszeń bazujący na zasobach partnera (możliwe będzie korzystanie z recepcji głównej Stadionu gdzie przewidziano punkt obsługi wycieczek).

Zgłoszenia zawierające komplet wymaganych opracowań prosimy przysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2011 w formie elektronicznej na adres:

Link skrócony: www.stdn.pl/d332b

Co o tym sądzisz?