Nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dla NCS

13 grudnia 2011
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

W dniu 12 grudnia 2011 r. Narodowe Centrum Sportu zostało uhonorowane nagrodą Award For Innovative Enterprises, przyznaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO.

- Z ogromnym uznaniem przyjęłam wiadomość, że Narodowe Centrum Sportu dołączyło do grona uhonorowanych prestiżową nagrodą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej przyznawaną przedsiębiorstwom zasłużonym w podejmowaniu działań wykorzystujących system własności intelektualnej oraz podnoszących społeczną świadomość w tym obszarze - powiedziała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka.

Wręczenie nagród WIPO dla Narodowego Centrum Sportu (Award For Innovative Enterprises) oraz dla plastyka Jerzego Janiszewskiego (Award For Creativity) towarzyszyło uroczystości wręczenia nagród laureatom IX edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Hasłem tegorocznej edycji konkursu na plakat było "UEFA EURO 2012™ - ochrona własności intelektualnej”. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UEFA, Narodowym Centrum Sportu, spółką PL.2012, Muzeum Plakatu, Polską Organizacją Turystyczną, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK oraz licznymi instytucjami i podmiotami podejmującymi działania na rzecz rozwoju ochrony własności przemysłowej.