Sprostowanie informacji medialnych

09 listopada 2012
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

W związku z publikacją artykułu „Euro dawno zakończone, a Stadion Narodowy wciąż w budowie” w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 8 listopada 2012 roku, Narodowe Centrum Sportu zaprzecza nieprawdziwym informacjom zawartym w wypowiedzi Pana Jerzego Polaczka.

NCS podkreśla, że należy oddzielić pojęcia formalnego rozliczenia kontraktu z Generalnym Wykonawcą od procedur administracyjnych:

- po pierwsze: procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie przewidywała złożenie przez NCS wniosku o jego wydanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po uzyskaniu pozytywnych opinii Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu. Instytucje te przeprowadziły na stadionie niezbędne kontrole, w wyniku których, w oparciu o ww. wniosek NCS, udzielono Pozwolenia na Użytkowanie w dniu 15 grudnia 2011 roku, z wyłączaniem niektórych elementów, które były uzupełniane sukcesywnie do 30 kwietnia 2012 roku.

- po drugie: ostateczne rozliczenie kontraktu, które odbywa się po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę, Konsorcjum Hydrubodowa-PBG-Alpine, wszystkich zgłoszonych w trakcie odbiorów wad oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji podwykonawczej i wykonaniu innych zobowiązań. W trakcie tzw. czynności odbiorowych w dniu 29 listopada 2011 roku zidentyfikowano istotne wady i usterki oraz niewykończone lub niewykonane elementy. Stwierdzono też poważne braki w dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Konsorcjum Hydrubodowa-PBG-Alpine. W tej sytuacji nie było możliwe podpisanie protokołu. W związku z tym, że protokół nie został podpisany i nie osiągnięto innych przesłanek tzw. Całkowitego Zakończenia Wykonania precyzyjnie zdefiniowanego w umowie, Narodowe Centrum Sportu naliczyło karę umowną z tytułu zwłoki liczoną od dnia 29 listopada 2011 roku.

Inwestor podpisał protokół odbioru końcowego z datą 30 kwietnia 2012 roku stwierdzający istnienie nadal szeregu wad i usterek, które jednak nie uniemożliwiły zorganizowania EURO 2012. Brak było nadal kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Stadion Narodowy w Warszawie nie jest placem budowy, od wielu miesięcy posiada pozwolenie na użytkowanie i po każdorazowym uzyskaniu przez organizatorów stosownych pozwoleń związanych z ustawą o imprezach masowych – mogą się na nim odbywać imprezy.

Jeszcze raz podkreślamy, że protokół odbioru końcowego jest jednym z dokumentów wynikających z zobowiązań kontraktowych (pozostałe to dostarczenie dokumentacji powykonawczej, usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, przekazanie licencji na zmontowane oprogramowania, uregulowanie płatności za media). Dwa z tych obowiązków: usunięcie usterek i dostarczenie dokumentacji powykonawczej nie zostały do dnia dzisiejszego spełnione, stąd też nie zastało osiągnięte Całkowite Zakończenie Wykonania przez Wykonawcę. Jest to cześć procedury umownej między stronami i nie jest związana z pozwoleniem na użytkowanie stadionu.


Artykuły polecane

18 listopada 2013
Ekologiczny Stadion Narodowy

Spółka PL.2012+ jako Zarządca Stadionu Narodowego stara się identyfikować pośrednie i bezpośrednie oddziaływania obiektu na środowisko oraz wprowadzać rozwiązania wpływające na kwestię ekologii funkcjonowania Stadionu.

12 marca 2013
Sukces Euro 2012 - rozliczenie zarządu PL.2012

Organizacja Mistrzostw Europy w Polsce przyniosła wyniki lepsze od pierwotnie zakładanych. Sukces potwierdzili eksperci oraz kibice z Polski i ze świata.

19 października 2012
Sprostowanie informacji pojawiających się w mediach

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach nieprawidłowymi i nieprawdziwymi informacjami zawartymi w wypowiedziach Panów Zbigniewa Pszczulnego, Grzegorza Lato oraz Michała Listkiewicza przedstawiamy sprostowanie tych wypowiedzi.