https://pgen.pl/assets/cache/b7fed7572ff24302130605013ac45048_750_319_optim.jpg

Informator dla kibica i mieszkańca

Niezbędne informacje dla kibiców i mieszkańców Warszawy przed meczem Polska-San Marino 26 marca na Stadionie Narodowym.

 • ok. 58 000 uczestników na trybunach, w lożach, strefach BK, Galeria, Centrum Konferencyjnym, Stadium Media Centre (SMC)
 • 90 osób serwisu sprzątającego ISS
 • 30 pracowników obsługi technicznej
 • ok. 900 pracowników Sodexo
 • 93 wolontariuszy

Dojazd


 • Posiadacze biletów na mecz są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską w granicach 1. strefy biletowej
 • W związku z organizacją meczu Polska-San Marino w okresie od 26.03. od godz. 06:00 do 27.03. do godz. 01:00 zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Komunikacja publiczna


 • Zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów z wydłużonym składem po meczu
 • Uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych od godz. 17:00
 • 77 – dodatkowa linia tramwajowa kursująca na trasie:
  PL. NARUTOWICZA - Pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - Most Poniatowskiego - Al. Waszyngtona - WIATRACZNA
 • 102 – linia autobusowa, której przystanek WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowego zmieni się na stały
 • W ciągu al. Jerozolimskich częstotliwość kursowania tramwajów będzie utrzymana jak w godzinach szczytu (co 1-1,5 minuty)
 • Po zakończeniu meczu ciąg al. Jerozolimskie - Most Poniatowskiego - Al. Poniatowskiego zostanie wyłączony z ruchu
 • Uruchomienie dodatkowych kursów linii komunikacyjnych w godz. 22:45-0:00
 • Uruchomione zostaną dodatkowe kursy metra w godz. 22:15-01:00 według zasady:
  2 pociągi na stacji POLITECHNIKA (w kierunku stacji MŁOCINY)
  2 pociągi na stacji PL. WILSONA (w kierunku stacji KABATY)
 • PZPN na podstawie umowy z M. St. Warszawy zapewnił 13 bezpłatnych parkingów „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) wszystkim kibicom oraz osobom akredytowanym

Szczegółową informację na temat tras komunikacji miejskiej będzie można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl.

Zmiany w organizacji ruchu


W dniu 26.03 od godz. 17:00 do godz. 21:00 Saska Kępa zamknięta dla ruchu kołowego (uniknięcie niedozwolonego parkowania samochodów podczas trwania meczu etc.)

Na ul. Francuskiej planowane jest wyłączenie ruchu autobusowego w obu kierunkach, na odcinku od Ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców.

Od godziny 17:00 obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. księcia Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowej, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński będzie wyłączony z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Wjazd dla tych aut będzie możliwy od strony al. Stanów Zjednoczonych i ul. Wał Miedzeszyński. Otwarcie nastąpi około godziny 21:15. Około godziny 22:15/30 może nastąpić wyłączenie z ruchu mostu Poniatowskiego (na odcinku rondo Waszyngtona - ronda de Gaulle’a) w przypadku gdyby znaczna część publiczności będzie chciała pieszo wracać do centrum miasta.

Uwaga! Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, istnieje obowiązek zgłaszania na Policję przez przewoźników krajowych przejazdów zorganizowanych grup kibiców. Brak zgłoszenia grozi grzywną w wysokości 2000 PLN.

Dojście na stadion


Plan sektorów:


Bilety


 • Za sprzedaż biletów odpowiada zewnętrzny podmiot
 • W dniu meczu sprzedaż biletów na Stadionie Narodowym nie będzie prowadzona
 • Dla gości dostępny będzie punkt reklamacji przy bramie nr 1

Przedmioty zabronione


Kącik zabaw dla dzieci


Podczas meczów 22 i 26 marca na Stadionie Narodowym uruchomiony zostanie Kącik Zabaw dla dzieci. Wszyscy młodzi kibice w wieku 4-14 lat mogą, pod opieką animatorów spędzić w nim czas w godzinach 17.45-23.00. W Kąciku prowadzone są zajęcia i zabawy animacyjne takie jak zabawy sportowe, integracyjne, taneczne, malowanie buzi.

Uwaga: Kącik znajduje się w strefie biletowanej. Rodzice i dzieci muszą mieć ważne bilety na mecz.

Kącik znajduje się na poziomie promenady górnej (poziom 3) w oznaczonym pomieszczeniu przy wejściu na sektory G9-G10. Pozostawienie i odebranie Dziecka z Kącika może odbyć się JEDYNIE w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego. Zasady funkcjonowania Kącika dla dzieci oraz wzór oświadczenia rodzica pozostawiającego dziecko pod opieką animatorów opisane są w Regulaminie Kącika dla dzieci.

Osoby z niepełnosprawnościami


Wejścia dla osób niepełnosprawnych:

 1. Od przystanku Rondo Waszyngtona należy podążać wzdłuż ogrodzenia Stadionu od strony Al. Zielenieckiej w kierunku stacji kolejowej PKP Stadion do bramy nr 1 znajdującej się po lewej stronie.
 2. Od stacji klejowej PKP Stadion należy podążać wzdłuż ogrodzenia stadionu od strony Al. Zielenieckiej w kierunku Ronda Waszyngtona do bramy nr 1 znajdującej się po prawej stronie.
 3. Brama nr 1 (od strony Al. Zielenieckiej) jest wejściem rekomendowanym dla osób z niepełnosprawnościami, nieposiadającymi wjazdówek PZPN.
 4. Przy bramie znajduje się punkt kontroli dostępu. W tym miejscu zostaje sprawdzony bilet i dokument tożsamości osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna.
 5. Następnie osoba niepełnosprawna z opiekunem podąża do Tunelu gdzie znajdują się windy prowadzące na trybuny.
 6. Przy wykorzystaniu windy, Steward bądź wolontariusz asystuje osobie niepełnosprawnej i opiekunowi na Główną Promenadę i kieruje do wskazanego na bilecie miejsca.

Uwagi:

Od momentu wejścia na teren obiektu oraz w trakcie meczów osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc informacyjną Stewardów i Wolontariuszy tak jak każdy inny uczestnik. W szczególnych sytuacjach, kiedy osoba z niepełnosprawnością odwiedzi Stadion bez osoby towarzyszącej (opiekuna) bądź osoba towarzysząca (opiekun) nie może w pełni zagwarantować asysty osobie niepełnosprawnej, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Stewarda bądź Wolontariusza przy bramie nr 1.


Audiodeskrypcja dla osób niewidomych i niedowidzących:

Podczas meczów 22 i 26 marca pojawi się możliwość skorzystania z audiodeskrypcji, czyli głosowego opisu treści wizualnych dla osób niewidomych i niedowidzących. Audiodeskrypcja umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym pełny odbiór widowiska i uczestniczenie wydarzeniu sportowym. Za jej pomocą opisywane są wszystkie elementy obrazu, istotne dla jego zrozumienia i właściwej percepcji, tj. język ciała, przebieg akcji i wszystko co pomaga osobie niewidomej podążać za rozwijającą się akcją.

Aby skorzystać z audiodeskrypcji na Stadionie Narodowym wystarczy posiadać telefon komórkowy z radiem i słuchawkami lub przenośne radio ustawione na częstotliwości 95,1 FM. Usługa jest nieodpłatna dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowego komentarza. Mecze relacjonowane będą przez profesjonalnych komentatorów, siedzących przy jednym z pulpitów na trybunie prasowej. Komentarz rozpocznie się 10-15 min. przed meczem i potrwa przez cały czas jego trwania. W przypadku problemów z nastawieniem częstotliwości na telefonach bądź przenośnych radiach rekomendujemy skorzystanie z pomocy Wolontariusza bądź Stewarda.


Link skrócony: www.stdn.pl/e62ca

Zobacz także

Co o tym sądzisz?