https://pgen.pl/assets/cache/1e06a5e393d35dda41ddb450f21aa4df_750_319_optim.jpg
Ptaki Polskie - zajęcia dla dzieci

Stowarzyszenie Ptaki Polskie oraz Stadion Narodowy w Warszawie, serdecznie zapraszają do współpracy szkoły z Warszawy i jej okolic!

Chcemy Państwu zaproponować zajęcia edukacyjne „Ptaki polskie na Narodowym”, prowadzone w miejscu o niezwykłym charakterze. Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach ornitologicznych na Stadionie Narodowym!

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych ornitologów, którzy z przyjemnością podzielą się swoją wiedzą.

Zajęcia są bezpłatne! Zarówno Ptaki Polskie jak i Stadion Narodowy udostępniły swe zasoby, pracowników i przestrzeń całkowicie społecznie.

Zapraszamy w każdą środę od 22 maja od godziny 8:30 do 14:00 na następujące zajęcia:

  • „Ptaki polskie na Narodowym” - zajęcia będą przybliżały gatunki ptaków zamieszkujące najbliższe otoczenie Stadionu Narodowego. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego jest ich tak dużo, poznają ich zwyczaje i biologię, ale również dostaną odpowiedź na pytanie, co im zagraża i jak je chronić. Na zajęciach będą również poruszone wątki mądrego, przyjaznego przyrodzie i człowiekowi urządzania przestrzeni publicznej. Zajęcia będą składały się z prezentacji multimedialnej i części warsztatowej. Forma i treść zajęć będzie dostosowana do poziomu nauczania.
Czas zajęć: 60 minut. Forma zajęć: prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe.
  • „360 stopni wokół Narodowego” wariant zajęć przyrodniczych na świeżym powietrzu. Wycieczka ornitologiczna wokół Stadionu Narodowego z zawodowym ornitologiem, połączona z grą terenową. Dysponujemy sprzętem optycznym, kluczami do oznaczania ptaków i ich bogactwem wokół Stadionu Narodowego!
Czas zajęć: 60 minut. Forma zajęć: wycieczka terenowa.

Wzięcie udziału w zajęciach jest możliwe jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu z prowadzącymi- zapraszamy do kontaktu i zasięgnięcia dalszych informacji pod adresem mailowym: marcin.siuchno@ptakipolskie.pl


Zajęcia odbywać się będą w środy począwszy od 22.05.2013 do 31.10.2013 r. z wyłączeniem dni zarezerwowanych na imprezy bądź dni techniczne imprez całostadionowych.

Obecnie na zajęcia 22 maja nie prowadzimy już zapisów, liczba miejsc została wyczerpana. Zapraszamy do rezerwacji terminów zajęć od 29 maja pod adresem mailowym: marcin.siuchno@ptakipolskie.pl

Stowarzyszenie Ptaki Polskie jest organizacją pożytku publicznego. Powstali z potrzeby czasu, stawiając sobie za cel ochronę przyrody, w szczególności ochronę ptaków i ich siedlisk. Dla Przyrody i Ludzi!

Ich misja zawiera się w trzech słowach: Poznaj, Pokochaj, Pomóż. Tę misję realizują poprzez edukację, komunikację społeczną oraz bezpośrednią ochronę czynną. Publikują, kręcą filmy, organizują wystawy, pracująw terenie... Ich zespół łączy wiedzę zawodowych ochroniarzy, różnorodne doświadczenie wielu branż oraz szczerą pasję prawdziwych przyrodników. Rozwijają sieć współpracy: z parkami narodowymi i innymi organizacjami o podobnym profilu – w kraju, jak i zagranicą, z partnerami biznesowymi, rolnikami i mediami, z instytucjami krajowymi i europejskimi.

Do zadań stowarzyszenia należy również działalność edukacyjna oraz nierozerwalnie związane z nią kształtowanie postaw na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Stowarzyszenie wierzy, że dotarcie do najmłodszych Polek i Polaków przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej oraz wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.

W ramach działań edukacyjnych współpracują ze szkołami w całej Polsce, organizując spotkania, zajęcia, warsztaty i konkursy. Na terenie Warszawy i okolic prowadzą szereg warsztatów przyrodniczych – zarówno dla najmłodszych (przedszkola, szkoły podstawowe) jak i starszych (gimnazja, licea).

Wychodząc naprzeciw potrzebom warszawskiej młodzieży wspólnie ze Stadionem Narodowym zorganizują cykl zajęć – będą odbywać się na obiekcie i startują już w maju tego roku.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu i prowadzonych przez nie projektach znajdą Państwo na stronie Ptaków Polskich: www.ptakipolskie.pl

Bądźmy na pTAK!


Link skrócony: www.stdn.pl/e866e

Galeria

Zobacz także

Co o tym sądzisz?