https://pgen.pl/assets/cache/8e1fb3ca9726d46f0b78473d7a13cb8e_750_319_optim.jpg
Wyniki lepsze od oczekiwań

Wyniki finansowe Stadionu Narodowego za okres 1 – 7.2013 są o 5 500 000 zł lepsze od założeń biznes planu – zaakceptowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dokumentu, który był podstawą dla umowy operatorskiej podpisanej z PL.2012+.


Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki zrealizowanym działaniom, których efektem były przychody wyższe o 3 100 000 zł, a koszty niższe o 2 500 000 zł w porównaniu z założeniami biznes planu. Od początku roku 2013 Stadion Narodowy odwiedziło 1 000 000 gości (od otwarcia ponad 2 000 000) – stał się dzięki temu jednym z najpopularniejszych miejsc w Polsce.


Łączne przychody Stadionu Narodowego w okresie 1 – 7.2013 wzrosły do poziomu 10.602 mln zł (w porównaniu z 7.552 mln zł zakładanymi w biznes planie) – w styczniu, w momencie rozpoczęci pracy przez PL.2012+ przychody miesięczne Stadionu wynosiły zaledwie 140 tys. zł. Koszty funkcjonowania Stadionu Narodowego, dzięki związanym z optymalizacją działalności obiektu, zostały zredukowane przez PL.2012+ do poziomu 20,5 mln zł (w porównaniu z 23 mln zakładanymi w biznes planie).


Dynamiczny wzrost przychodów


W najważniejszych kategoriach przychodowych wyniki finansowe za okres 1-7.2013 przekroczyły założenia biznes planu – miało to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia lepszego wyniku finansowego Stadionu Narodowego.

Wyższy przychód wygenerowany przez wydarzenia całostadionowe (powyżej 10 000 osób) w porównaniu do biznes planu był efektem:

  • Wdrożenia strategii 360 stopni: 1/3 wydarzeń sportowych, 1/3 wydarzeń rozrywkowo-muzycznych, 1/3 wydarzeń społecznych
  • potwierdzonego kalendarza 19 wydarzeń całostadionowych (w planie 10 wydarzeń) potwierdzonych warunków finansowych związanych z wynajmem Stadionu klientom i partnerom będących wynikiem każdorazowo prowadzonych negocjacji pomiędzy PL.2012+ a organizatorami
Wszystkie wydarzenia całostadionowe organizowane w 2013 roku na Stadionie Narodowym to wydarzenia stricte komercyjne oznaczające każdorazowo korzyść dla areny.

Większy przychód (w porównaniu z biznes planem) z wydarzeń biznesowych został wygenerowany przede wszystkim dzięki:

  • stworzeniu i wprowadzeniu na rynek nowej, elastycznej i konkurencyjnej oferty
  • uruchomieniu Centrum Konferencyjnego na Stadionie Narodowym
  • podpisaniu 139 umów na wydarzenia biznesowe do dnia dzisiejszego (przy planie 100 na całe 12 miesięcy)

Wzrosły również przychody generowane przez pozostałe produkty i usługi oferowane przez Stadion Narodowy, czyli między innymi: oferta dla klientów indywidualnych (wycieczki i inne), partnerstwa korporacyjne oraz wynajem powierzchni.

Lepszy wynik przychodowy w obszarze wydarzeń całostadionowych: 5.099 mln zł w porównaniu do założeń biznesplanu na poziomie 4 mln zł.

Lepszy wynik przychodowy w obszarze wydarzeń biznesowych: 1.802 mln zł w porównaniu do założeń biznes planu na poziomie 1.7 mln zł.

Lepszy wynik przychodowy w kategorii innych produktów i usług:
3.702 mln zł w porównaniu do założeń biznes planu na poziomie 1.8 mln zł.

Podsumowując, całościowe przychody na Stadionie Narodowym w okresie 1-7.2013 były łącznie wyższe od założonych w biznes planie o 3 000 000 zł.
Oszczędności na Stadionie Narodowym

Uzyskanie lepszego niż oczekiwany i zapisany w biznes planie całościowego wyniku za okres 1-7.2013 było możliwe dzięki działaniom, których celem była redukcja kosztów funkcjonowania areny. Oszczędności były możliwe między innymi dzięki:

  • zmniejszeniu kosztów energii elektrycznej
  • zmniejszeniu kosztów utrzymania i konserwacji obiektu wraz przy zachowaniu jego najwyższej jakości
  • optymalizacji procesów (np. liczebność zaangażowanych służb informacyjnych, porządkowych czy sprzątających) związanych z funkcjonowaniem Stadionu podczas największych wydarzeń (powyżej 10 000 osób)
  • optymalizacji struktury operatora

Podsumowując, całościowe oszczędności w pozycjach kosztowych na Stadionie Narodowym wygenerowane przez PL.2012+ wyniosły 2 500 000 mln zł w porównaniu do zapisów biznes planu.

Wyzwania na kolejne miesiące


„Wyników za pierwsze 7 miesięcy naszej pracy na Stadionie Narodowym nie traktujemy dziś jako wielkiego sukcesu, ale jako potwierdzenie, że potencjał areny jest wykorzystywany i może być w dalszym ciągu rozwijany. Utrzymanie pozytywnego trendu będzie w dalszym ciągu naszym priorytetem – będzie to dawało realne podstawy do tego, by potwierdzić rok 2015 jako moment, w którym Stadion Narodowy osiągnie dodatni wynik operacyjny. Mamy też wraz z zespołem pełną świadomość tego, że pozostałe miesiące tego roku będą dla nas ogromnym wyzwaniem pod względem zarządzania i możliwości przychodowych” – mówi Marcin Herra, prezes PL.2012+.

Największym wyzwaniem na kolejne miesiące jest organizacja Szczytu Klimatycznego na Stadionie Narodowym. Oznacza bowiem zamknięcie areny oraz pracę kilkuset osób przez 60 dni 24 godziny na dobę. W tym czasie praktycznie do zera ograniczona będzie możliwość organizacji jakichkolwiek wydarzeń na Narodowym. Potencjał przychodowy Stadionu związany ze Szczytem Klimatycznym jest oparty na możliwości wynajmowania przez PL.2012+ biur dla delegacji z całego świata, które będą obecne na Szczycie – wyniki z tego obszaru działalności zostaną zaprezentowane w październiku, po zakończeniu działań sprzedażowych.

Kolejnym strategicznym projektem, który jest realizowany w 2-giej połowie 2013 roku jest oficjalny proces wyboru partnerów korporacyjnych Stadionu w trzech kategoriach:

1. partner tytularny
2. oficjalni sponsorzy
3. partnerzy biznesowi

Pierwszy konkurs, na oficjalnego sponsora - dostawcę napojów bezalkoholowych zostanie ogłoszony już 25 września. Dodatkowo, po zakończeniu Szczytu Klimatycznego zostanie uruchomiona oferta długoterminowego wynajmu powierzchni na Stadionie Narodowym. Wpływy z tych 2 kategorii (partnerstwa i powierzchnie) będą największą zmianą in plus w 2014 roku w kontekście rozwoju potencjału przychodowego areny.

Raport podsumowujący całe 12 miesięcy działalności Stadionu Narodowego zostanie opublikowany przez PL.2012+ w pierwszym kwartale 2014 roku (po zakończeniu prac biegłego rewidenta).

Pobierz pełen raport z wyników działalności Stadionu Narodowego 01-07.2013

Dodatkowych informacji udziela:

Mikołaj Piotrowski, dyrektor komunikacji i marketingu PL.2012+

785 556 771,
Twitter: @M_Piotrowski
Facebook: www.facebook.com/stadion.narodowyLink skrócony: www.stdn.pl/f0620

Galeria

Zobacz także

Co o tym sądzisz?