https://pgen.pl/assets/cache/41004f0d66eae6ebdbd66eb4f856ae93_750_319_optim.jpg

Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej na PGE Narodowym

- Cieszę się, że spotykamy się na PGE Narodowym, w świątyni sportu, bowiem to przez sport najlepiej promować inicjatywy mające na celu pomoc innym - mówił podczas otwarcia Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej. Organizatorem wydarzenia jest Departament Pomocy Humanitarnej KPRM. Wśród gości zgromadzonych w Loży Platynowej PGE Narodowego byli m.in. Minister Beata Kempa, Minister Witold Bańka oraz Prezes Zarządu PGE Narodowego Alicja Omięcka.

Ideą wydarzenia było przybliżenie skali, form i efektów działań pomocowych realizowanych na miejscu - w rejonach konfliktu zbrojnego, w  krajach z dużą liczbą uchodźców oraz miejscach nagłych kryzysów humanitarnych. 

Organizatorzy Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej promują i upowszechniają wiedzę o polskiej pomocy humanitarnej, integrują środowiska przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy humanitarnej oraz skupiają wokół siebie środowiska organizacji pozarządowych.

Wydarzeniu towarzyszyły stoiska wystawiennicze, wśród nich ponad 20 polskich przedsiębiorców działających w branżach: medycznej, spożywczej, odzieżowej, sprzętu ratowniczego i innych. Poprzez udział przedsiębiorców promowano na PGE Narodowym polskie towary i usługi w działaniach o charakterze humanitarnym.

Na stoiskach wystawienniczych oraz w roli prelegentów prezentowały swoje dokonania wiodące pozarządowe organizacje humanitarne jak: Caritas, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna i inne. 

Link skrócony: www.stdn.pl/84a16

Galeria

Co o tym sądzisz?