Zamknij

Budowa węzła cieplnego dla Stadionu Narodowego

Rozpoczęto roboty przy budowie węzła cieplnego zlokalizowanego poza niecką Stadionu, przy wylocie dawnego tunelu wjazdowego na Stadion X-lecia. Będzie to bardzo duży węzeł o mocy 15 MW, zasilany z przebiegającej wzdłuż ul. Zielenieckiej sieci ciepłowniczej SPEC.

Część budowlana potrwa ok. 4 miesiące, cześć instalacyjna oraz włączenie do sieci przez SPEC, rozruch i wstępne uruchomienie nastąpi w listopadzie przyszłego roku, tak by wykorzystać instalację do ogrzania pomieszczeń Stadionu podczas zimy w 2010 roku.

Podstawowy asortyment robót wykonywanych obecnie na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie to słupy, ściany i stropy żelbetowe kondygnacji od - 4 do 0 oraz klatki schodowe wykonywane w ślizgu (pięć klatek zostało zakończonych, dwie są w budowie, na kolejnej trwa montaż urządzenia ślizgowego).

Dostarczony w ubiegłym tygodniu na budowę pierwszy element prefabrykowany trybun, trzy stopnie przyszłej trybuny, został poddany szczegółowej ocenie z udziałem eksperta od betonu architektonicznego.

Audyt polega na ocenie uzyskanych wymiarów, dokładności wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonania detali montażowych oraz ocenie betonu architektonicznego pod kątem m.in. jednolitości barwy, porowatości i równości powierzchni.

Firma dostarczająca prefabrykowane elementy trybun to Pekabex Bet Sp. z o.o. z Poznania.

Seryjna produkcja trybun rozpocznie się w listopadzie br.