Dwa protesty w przetargu, kwietniowy termin wyboru wykonawcy aktualny

Narodowe Centrum Sportu informuje, że upłynął czas na składanie protestów w pierwszym etapie przetargu na wybór generalnego wykonawcy Stadionu Narodowego w Warszawie. Protesty złożyły dwie firmy. Termin wyboru wykonawcy budowy zaplanowany w harmonogramie inwestycji na kwiecień jest aktualny.

Protesty złożyły firmy: Dragados SA i Pol-Aqua SA. Dragados SA odwołało się od wykluczające je decyzji komisji przetargowej, twierdząc, że spełniło warunki przetargu i powinno przejść do drugiego etapu. Przetarg zakładał, że warunkiem niezbędnym do przejścia do drugiego etapu jest wybudowanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednego stadionu z co najmniej 30 tysiącami zadaszonych miejsc. Komisja przetargowa uznała, że Dragados SA wybudowało stadion, ale dach powstał tylko nad jedną trybuną, więc oferta jest nieważna.

Pol-Aqua SA, która przeszła do drugiego etapu przetargu zaprotestowała przeciwko decyzji komisji przetargowej kwalifikującej dalej portugalskie konsorcjum firm MSF Moniz da Maia, Serra &Fortunato Empreiteiros SA, MSF-Polska sp. z o.o., Sociedade de construçáo, Soares da Costa SA, FDO Construçòes, Alexandre Barbosa Borges SA, ABB-FDO Polska Sp. z o.o., Martifer. Pol-Aqua SA uważa, że konkurencyjne konsorcjum nie spełniło warunków przetargu, ponieważ, jej zdaniem, w dokumentacji zabrakło właściwego dokumentu dotyczącego członków zarządu spółki wchodzącej w skład portugalskiej grupy.

Na początku przyszłego tygodnia komisja przetargowa Narodowego Centrum Sportu zdecyduje, czy protesty są zasadne. W przypadku odrzucenia protestów protestujący mają prawo w ciągu 10 dni do odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Izba ma z kolei 14 dni na wydanie decyzji. Jednocześnie komisja przetargowa kończy prace nad przygotowaniem szczegółowej specyfikacji dla drugiego etapu przetargu, w którym decydującym kryterium wyboru wykonawcy będzie najniższa cena.

Zakładany w harmonogramie budowy Stadionu Narodowego kwietniowy termin podpisania umowy z generalnym wykonawcą inwestycji jest aktualny.


Link skrócony: www.stdn.pl/b71d4

Co o tym sądzisz?