Najniższą ofertę na budowę Stadionu Narodowego złożyło konsorcjum ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska S.A. i PBG S.A.

W dniu 9 kwietnia 2009r. Narodowe Centrum Sportu otrzymało 6 ofert od konsorcjów biorących udział w przetargu na realizację II etapu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska SA i PBG S.A.

Oferenci złożyli następujące propozycje cenowe:

 1. niemiecko-austriacko-polskie konsorcjum firm - ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska sp. z o.o., Hydrobudowa Polska SA i PBG SA
  1 252 755 008,64 PLN netto
 2. polsko greckie konsorcjum firm - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., J&P AVAX i Mostostal Warszawa S.A.
  1 290 000 000 PLN netto
 3. irlandzko –polskie konsorcjum – John Sisk&Son Ltd. i Henpol Sp. z o.o. 1 447 500 000 PLN netto
 4. niemiecko polskie konsorcjum firm - Eiffage Budownictwo MITEX SA, Strabag Sp. z o.o. i Bauglsellschaft Walter Hellmich GmbH
  1 459 200 000 PLN netto
 5. konsorcjum portugalskich firm i ich polskich spółek – MSF Moniz da Maia, Serra & Fortunato Empreiteiros S.A., MSF-Polska Sp. z o.o., Sociedade de Construcao Soares da Costa S.A., FDO Construcoes, Alexandre Barbosa Borges S.A., ABB-FDO Polska Sp. z o.o., MARTIFER
  2 225 000 084 PLN netto
 6. niemiecko-polskie konsorcjum firm - MAX BOEGL Polska Sp. z o.o., MAX BOEGL BUUNTERNEHMUNG GmbH&Co.KG i BUDIMEX DROMEX S.A.
  1 452 000 000 PLN netto

Wszyscy oferenci potwierdzili i przyjęli termin wykonania inwestycji w przeciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

Zgodnie z procedurą Komisja Przetargowa zajmie się obecnie oceną prawidłowości złożonych ofert pod względem formalno-prawnym. Następnie Komisja Przetargowa ogłosi, które konsorcjum ostatecznie zostało wybrane do realizacji inwestycji, po czym pozostali oferenci będą mieli czas (10 dni) na ewentualne zgłaszanie protestów. Po tym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Zgodnie z harmonogramem budowa Stadionu Narodowego w Warszawie zakończy się w maju 2011r.


Link skrócony: www.stdn.pl/b70db

Co o tym sądzisz?