https://pgen.pl/assets/cache/3a502e665553080ea7efecc8e3dd4342_750_319_optim.jpg

Rozszerzenie zakresu działalności Narodowego Centrum Sportu

W czwartek 5 sierpnia 2010 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki podpisano aneks do umowy z Narodowym Centrum Sportu o powierzeniu zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia UEFA EURO 2012™, poszerzający zakres działalności NCS.

Zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2008 r. zadaniem Narodowego Centrum Sportu była budowa Stadionu Narodowego w Warszawie. W podpisanym dziś aneksie do umowy zawarto dodatkowe zadania dla NCS:

1. Dotyczące przygotowania Stadionu Narodowego do organizacji Turnieju UEFA EURO 2012™, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 5) i 6) Ustawy o UEFA EURO 2012™.

2. Związane z zarządzaniem Nieruchomością w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 5) i 6) Ustawy o UEFA EURO 2012™.

- Wybór Narodowego Centrum Sportu jako zarządcy Stadionu Narodowego w Warszawie to dobre rozwiązanie, gdyż jego zespół zna doskonale obiekt, ma doświadczenie we współpracy z UEFA oraz ma wiedzę na temat zarządzania Stadionem - powiedział Adam Giersz, Minister Sportu i Turystyki.

- Jestem przekonany, że zespół Narodowego Centrum Sportu w sposób najbardziej efektywny jest w stanie zapewnić profesjonalne funkcjonowanie Stadionu Narodowego w Warszawie - powiedział Rafał Kapler, Prezes Zarządu Narodowego Centrum Sportu.


Link skrócony: www.stdn.pl/bbf22

Co o tym sądzisz?