https://pgen.pl/assets/cache/d5cdfe070690bfcd72e080cb842c3b65_750_319_optim.jpg

Wizyta na Stadionie w ramach sportowych rekolekcji

W dniu 18 listopada br., uczestnicy rekolekcji dla duszpasterzy sportowców, organizowanych przez Krajowego Duszpasterza Sportowców ks. Edwarda Plenia, odwiedzili budowę Stadionu Narodowego w Warszawie.

Księża diecezjalni, którzy na co dzień zajmują się sportem i wykorzystują go jako metodę wychowawczą w pracy z młodzieżą, przyjęli zaproszenie na budowę Stadionu Narodowego. Szczególne zainteresowanie wzbudziła koncepcja kaplicy ekumenicznej przewidzianej w projekcie Stadionu, którą przedstawił Wiceprezes NCS Robert Wojtaś. Projekt kaplicy wielowyznaniowej uzgadniany jest z Diecezją Warszawsko - Praską, Polską Radą Ekumeniczną, Polską Gminą Żydowską oraz Muzułmańskim Związkiem Religijnym w Polsce, spotykając się z przychylnością i akceptacją takiego rozwiązania.Inicjatywa ta powstała z uwagi na uniwersalny charakter Stadionu, przeznaczonego dla wszystkich ludzi oraz wpisuje się w nauki Papieża Jana Pawła II, który starał się o zbliżenie z innymi religiami i dialog międzywyznaniowy.


Link skrócony: www.stdn.pl/b7f97

Co o tym sądzisz?