Wybrano dostawcę ekranów LED na Stadion Narodowy w Warszawie

26 lipca 2010
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie czterech ekranów w technologii LED, o łącznej powierzchni 200 mkw., dla Stadionu Narodowego w Warszawie wygrała firma OPTARGET Sp. z o.o.

Komisja Przetargowa oceniła prawidłowość złożonych w dniu 5 lipca br. ofert pod względem technicznym i formalno-prawnym. Spośród 7 złożonych ofert, została wybrana oferta złożona przez firmę OPTARGET Sp. z o.o., która spełnia założenia SIWZ i jest najtańszą ze złożonych w postępowaniu.

Cena realizacji zamówienia to 2 257 000,00 zł. brutto.

Zgodnie z procedurą oferenci mają czas 10 dni na ewentualne wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Po tym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, uruchomienie czterech ekranów w technologii LED przystosowanych do pracy na zewnątrz budynku dla Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z oprogramowaniem został ogłoszony w dniu 27 maja br.

Przetarg na ekrany LED


Co o tym sądzisz?