Parking wewnętrzny

 • Parkingi wewnętrzne dostępne są w godzinach 06.00-23.00 z wyłączeniem dni, w których odbywają się imprezy całostadionowe:
  - Parking na poziomie -3 – wjazd bramą nr 6
  - Parking na poziomie -4 – wjazd bramą nr 1 (wjazd tylko dla najemców biur)
  - Podczas funkcjonowania Zimowego Narodowego parking wewnętrzy na poziomie -3 - wjazd bramą nr 6
Cennik parkingów wewnętrznych na poziomach -3 i -4
Czas parkowania Cena brutto
Do 15 minut 0,00 PLN
Do 1 godziny 6,00 PLN
Do 2 godzin 12,00 PLN
Do 3 godzin 15,00 PLN
Do 4 godzin 18,00 PLN
Do 5 godzin 21,00 PLN
Do 6 godzin 24,00 PLN
Do 24 godzin* 25,00 PLN
Zgubiony bilet 30,00 PLN
Ważne: po opłaceniu biletu wyjedź w ciągu 15 minut.
* Każda kolejna rozpoczęta doba rozliczana jest oddzielnie.
 • Kasy automatyczne zlokalizowane są na Parkingu podziemnym na poziomie -4 przy klatce schodowej nr 1 (K1), oraz na poziomie -3 przy klatkach schodowych nr 1 i 7 (K1 oraz K7).
 • W każdej z powyższych lokalizacji znajduje się kasa automatyczna, w której można zapłacić gotówką oraz kasa, w której można zapłacić kartą zbliżeniową bez PIN-u. Posiadacze kart z PIN-em uiszczają opłatę w Punkcie Obsługi Parkingu (dalej: POP).
 • Kasy automatyczne przyjmują monety o nominale 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknoty 10 zł, 20 zł, 50 zł. Nominałami innymi niż wymienione (np. 100 zł) można płacić w POP.
 • Kasy automatyczne nie wydają paragonów fiskalnych ani faktur VAT. W celu uzyskania paragonu lub faktury VAT za skorzystanie z Parkingu podziemnego należy dokonać opłaty w POP.
 • Za opuszczenie parkingu bez uiszczenia należnej opłaty, Użytkownik Parkingu będzie ponosił opłatę w wysokości 500 PLN.
 • Kontakt z POP pod numerem telefonu tel. 22 295 96 00 lub przyciskając przycisk słuchawki na dowolnej kasie automatycznej.
15 min bez opłat (liczone od pobrania biletu do momentu wyjazdu)
Do 2h w cenie 12 zł
3 zł za każdą kolejną godzinę parkowania
Do 24h w wysokości 25 złZobacz: regulamin funkcjonowania parkingu wewnętrznego