Parking wewnętrzny

  • Parking wewnętrzny na poziomie -3 jest dostępny w godzinach 07.00-22.00, z wyłączeniem dni, w których odbywają się imprezy całostadionowe. Wjazd na parking odbywa się bramą numer 6.
  • Parking wewnętrzny na poziomie -4 dedykowany najemcom biur na PGE Narodowym i jest dostępny w godzinach 06.00-23.00, z wyłączeniem dni, w których odbywają się imprezy całostadionowe. Wjazd na parking odbywa się bramą numer 1.
Cennik parkingów wewnętrznych na poziomach -3 i -4
Czas parkowania Cena brutto
Do 15 minut 0,00 PLN
Do 2 godzin 12,00 PLN
Każda kolejna rozpoczęta godzina* 3,00 PLN
Maksymalna stawka za dobę 25,00 PLN
Zgubiony bilet 50,00 PLN
Ważne: po opłaceniu biletu wyjedź w ciągu 15 minut.
* Po przekroczeniu 6 godzin obowiązuje stawka dzienna.
  • Kasy automatyczne zlokalizowane są na Parkingu podziemnym na poziomie -4 przy klatce schodowej nr 1 (K1), oraz na poziomie -3 przy klatkach schodowych nr 1 i 7 (K1 oraz K7).
  • W każdej z powyższych lokalizacji znajduje się kasa automatyczna, w której można zapłacić gotówką oraz kasa, w której można zapłacić kartą zbliżeniową bez PIN-u. Posiadacze kart z PIN-em uiszczają opłatę w Punkcie Obsługi Parkingu (dalej: POP).
  • Kasy automatyczne nie wydają paragonów fiskalnych ani faktur VAT. W celu uzyskania paragonu lub faktury VAT za skorzystanie z Parkingu podziemnego należy dokonać opłaty w POP.
  • Za opuszczenie parkingu bez uiszczenia należnej opłaty, Użytkownik Parkingu będzie ponosił opłatę w wysokości 500 PLN.
  • Kontakt z POP pod numerem telefonu tel. 22 295 96 00 lub przyciskając przycisk słuchawki na dowolnej kasie automatycznej.
15 min bez opłat (liczone od pobrania biletu do momentu wyjazdu)
2h w cenie 12 zł
3 zł za każdą kolejną godzinę parkowania
opłata dzienna w wysokości 25 złZobacz: regulamin funkcjonowania parkingu wewnętrznego