Parking wewnętrzny

 • Parkingi wewnętrzne dostępne są w godzinach 06.00-22.00 z wyłączeniem dni, w których odbywają się imprezy całostadionowe:
  - Parking na poziomie -3 – wjazd bramą nr 6
  - Parking na poziomie -4 – wjazd bramą nr 1 (wjazd tylko dla najemców biur)
Cennik parkingów wewnętrznych na poziomach -3 i -4
Czas parkowania Cena brutto
Do 1 godziny 8,00 PLN
Do 2 godzin 15,00 PLN
Do 3 godzin 20,00 PLN
Do 4 godzin 23,00 PLN
Do 5 godzin 26,00 PLN
Do 6 godzin 29,00 PLN
Do 8 godzin 32,00 PLN
Do 24 godzin* 35,00 PLN
Opłata za zagubiony bilet parkingowy 40,00 PLN
* Zgodnie z godzinami otwarcia parkingu.
Ważne: po opłaceniu biletu wyjedź w ciągu 15 minut.
Każda kolejna rozpoczęta doba rozliczana jest oddzielnie, po przekroczeniu doby (24 godziny) opłata sumuje się, tj. do ceny parkowania do 24 godzin (35 zł brutto) doliczana jest opłata za czas, który minął od zakończenia poprzedniej doby zgodnie z punktami 1-8.
 • Kasy automatyczne zlokalizowane są na Parkingu podziemnym na poziomie -4 przy klatce schodowej nr 1 (K1), oraz na poziomie -3 przy klatkach schodowych nr 1 i 7 (K1 oraz K7).
 • W każdej z powyższych lokalizacji znajduje się kasa automatyczna, w której można zapłacić gotówką oraz kasa, w której można zapłacić kartą zbliżeniową bez PIN-u. Posiadacze kart z PIN-em uiszczają opłatę w Punkcie Obsługi Parkingu (dalej: POP).
 • Kasy automatyczne przyjmują monety o nominale 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknoty 10 zł, 20 zł, 50 zł. Nominałami innymi niż wymienione (np. 100 zł) można płacić w POP.
 • Kasy automatyczne nie wydają paragonów fiskalnych ani faktur VAT. W celu uzyskania paragonu lub faktury VAT za skorzystanie z Parkingu podziemnego należy dokonać opłaty w POP.
 • Za opuszczenie parkingu bez uiszczenia należnej opłaty, Użytkownik Parkingu będzie ponosił opłatę w wysokości 500 PLN.
 • Kontakt z POP pod numerem telefonu tel. 22 295 96 00 lub przyciskając przycisk słuchawki na dowolnej kasie automatycznej.


Zobacz: regulamin funkcjonowania parkingu wewnętrznego