Wspólny Narodowy

MAMY STADION

Po UEFA EURO 2012™ dla mieszkańców Warszawy (w tym przede wszystkim dzielnic: Praga Północ, Praga Południe oraz Śródmieście) PGE Narodowy stał się ważną w codziennym życiu częścią miejskiej przestrzeni. Potencjał i różnorodność oferty PGE Narodowego rozwija się znacząco od stycznia 2013 roku, ale wiemy, że jest jeszcze wiele możliwości do wykorzystania.

MAMY ORGANIZACJE

Od wielu lat dostrzega się potrzebę wsparcia organizacji pozarządowych (w tym również sportowych), jako rzeczników swoich społeczności lokalnych, w przeprowadzaniu diagnoz potrzeb lokalnych i konsultacji społecznych.

Dlatego celem naszego projektu jest zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych (w tym sportowych) w zakresie organizowania i przeprowadzania konsultacji społecznych :

  • w teorii (poprzez szkolenia, coaching i kontakt z ekspertami)
  • oraz w praktyce, poprzez przeprowadzenie przez objęte wsparciem organizacje diagnozy potrzeb lokalnych i konsultacji społecznych na zagospodarowanie przestrzeni wokół PGE Narodowego

DUŻO SIĘ BUDUJE

W ostatnich latach w wielu innych miejscach Polski powstało wiele obiektów sportowych, które zaczęły współtworzyć tkankę miejską (lub wiejską) i dla których warto wraz z mieszkańcami szukać sposobów na ich efektywne zagospodarowanie.

MOŻEMY WSPÓLNIE COŚ ZAPLANOWAĆ I ZORGANIZOWAĆ

Dlatego też, postanowiliśmy połączyć wyżej wymienione wątki i tak powstał projekt „Wspólny Narodowy”. Zrodził się on z partnerstwa publiczno-społecznego trzech podmiotów: Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Spółki PL.2012+ (operator PGE Narodowego od 1.01.2013 r.) oraz Projektu Społecznego 2012 (Instytutu SocjologiiUniwersytetu Warszawskiego).

Partnerom udało się pozyskać na ten projekt środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

DLATEGO OGŁOSILIŚMY KONKURS!

Zaprosiliśmy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe z Pragi Północ, Pragi Południe i Śródmieścia. Zwycięskie organizacje przejdą szkolenie, dostaną granty i będą mogły wspólnie z PGE Narodowym przeprowadzić konsultacje społeczne na temat zagospodarowania otaczającego go terenu. Zgłoszenia można było przesyłać do 15 lipca.

Po wnikliwym przestudiowaniu ofert komisja konkursowa zadecydowała o zaangażowaniu do organizacji konsultacji trzech spośród zgłoszonych partnerstw:

Praga-Południe: Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa, OSP Saska Kępa (Instytut K. Koźmiana), Fundacja św. Jana Jerozolimskiego, Stowarzyszenie Mama i Tata.

Praga-Północ: SIE-JE w mieście, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów, Praskie Centrum Rewitalizacji (PRECEL), Stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Śródmieście:  Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne "Flâneur", Fundacja na rzecz Wspólnot Lokalnych "Na miejscu", Klub Sportów Miejskich "Skarpa".

Dodatkowo, ze względu na duże doświadczenie Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium i liczne partnerstwa tej organizacji zawiązane w każdej z dzielnic, organizacja ta będzie pełnić rolę wspierającą pozostałe partnerstwa. 

Pierwsze spotkania dla mieszkańców odbędą się we wrześniu.