Wykorzystanie komercyjne

KOMERCYJNE WYKORZYSTANIE SYMBOLIKI I WIZERUNKU PGE NARODOWEGO

PGE Narodowy jest bardzo atrakcyjnym obiektem dla świata biznesu. Nasi partnerzy i klienci oprócz możliwości korzystania z wielu rodzajów powierzchni PGE Narodowego i wydarzeń, które się na nim odbywają, mają także większe prawa jeżeli chodzi o wykorzystywanie znaków towarowych, symboliki, wizerunku oraz zastrzeżonych elementów tego wyjątkowego obiektu. Inne podmioty mogą to robić wyłącznie za uprzednim uzyskaniem licencji na stosowne działania.

1. REKLAMY, PROMOCJE, MERCHANDISING

Jeżeli chcesz:
  • wykorzystać elementy PGE Narodowego w celach reklamowych czy promocyjnych dotyczących Twoich usług lub produktów,
  • umieścić symbolikę PGE Narodowego, a w szczególności poszczególne znaki towarowe na sprzedawanych przez siebie gadżetach / produktach,
  • w jakikolwiek inny komercyjny sposób wykorzystać symbolikę stadionu,
konieczne jest ustalenie warunków takiej współpracy z operatorem stadionu oraz uzyskanie licencji. Każda decyzja zostanie podjęta indywidualnie, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • cel i sposób wykorzystania wizerunku PGE Narodowego,
  • rodzaj prowadzonej działalności przez dany podmiot, m.in. ze względu na potencjalne konflikty z Oficjalnymi Partnerami PGE Narodowego, jak również Strategię Marki tego obiektu.
Co do zasady nie jest dozwolone wykorzystywanie, w całości lub w części, symboliki PGE Narodowego, zgłoszonych znaków towarowych związanych z PGE Narodowym w Warszawie lub ich jakichkolwiek modyfikacji w połączeniu z firmą innego podmiotu, nazwą produktu czy usługi.

2. KLIENCI I ORGANIZATORZY IMPREZ NA PGE NARODOWYM, NAJEMCY LÓŻ ORAZ MIEJSC BIZNESOWYCH

Podmioty organizujące różnego rodzaju eventy na obiekcie, najemcy lóż oraz miejsc biznesowych, uprawnieni są do wykorzystywania symboliki, w tym znaków towarowych związanych z PGE Narodowym, jak również jego wizerunku w zakresie przewidzianym w umowach zawartych z operatorem stadionu, w szczególności na materiałach informujących (zaproszenia, ulotki, itp.) o danym wydarzeniu.

3. OFICJALNI SPONSORZY I PARTNERZY PGE NARODOWEGO

Oficjalni Partnerzy i Dostawcy PGE Narodowego w Warszawie uprawnieni są do korzystania znaków towarowych i wizerunku obiektu na zasadach określonych w odrębnych umowach.

Kontakt w sprawie licencji:
Marta Duda
mail: marta.duda@2012plus.pl
nr tel.: +48 785 559 693