Włodzimierz Dola

Jest doświadczonym menadżerem, który pracował w wielu organizacjach o rożnej skali działania. Przez 10 lat pracował w branży consultingowej, na stanowiskach różnego szczebla, od specjalisty po prezesa zarządu. Przez ostatnie dwa lata pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regionalnego.

Ukończył studia prawnicze (magister prawa) i administracyjne (magister administracji) na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Włodzimierz Dola posiada uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych, autorem publikacji w prasie naukowej oraz współautorem książek z tego zakresu.

Marzena Małek

Członek Zarządu spółki PL.2012+. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w ramach Instytut Badań Literackich PAN. Ponadto jest absolwentką studiów dla wyższej kadry zarządzającej - Executive MBA realizowanych przez Wyższą Szkołę Menedżerska w Warszawie.

Wcześniej Marzena Małek zdobywała doświadczenie w administracji rządowej oraz na stanowiskach dyrektorskich w spółkach prawa handlowego, w ośrodkach kultury, gdzie była odpowiedzialna za opracowanie oraz egzekucję strategii biznesowej dla podległych jednostek, tworzenie atrakcyjnej oferty oraz zapewnianie ciągłości działania podmiotów. Ponadto jako manager zarządzała budżetem, odpowiadała za stan obiektów, za umowy i porozumienia związane z działalnością instytucji oraz za postępowania realizowane w ramach prawa zamówień publicznych czy pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej.