Alicja Omięcka

Od maja 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki PL.2012+ zarządzającej PGE Narodowym. Jest magistrem prawa i magistrem administracji. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie prawa oraz aplikację radcowską. Swoją edukację wzbogaciła dyplomem Akademii Ekonomicznej, gdzie odbyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Ponadto studiowała germanistykę na Uniwersytecie Szczecińskim.

Przez kilkanaście lat sprawowała funkcję kierowniczą w urzędzie administracji rządowej, gdzie przez 10 lat pełniła rolę pełnomocnika do spraw zarządzania jakością. Jako Dyrektor Generalny w Ministerstwie Sportu i Turystyki doskonale znała zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem PGE Narodowego. Dzięki temu bliskie są jej zarówno największe wyzwania, które stoją przed areną, jak i szanse rozwoju tkwiące w tym miejscu.

Marzena Małek

Do zespołu Spółki PL.2012+ dołączyła w marcu 2016 roku, a jednym z jej najważniejszych zadań było utworzenie strategii biznesowej w obszarze B2C PGE Narodowego. Od czerwca 2016 roku odpowiadała także za Departament Sprzedaży Korporacyjnej, w tym za stworzenie planu rozwoju komercjalizacji powierzchni biurowych oraz produktów premium. W lipcu 2018 roku objęła funkcję Członka Zarządu spółki PL.2012+. Wcześniej przez kilkanaście lat zdobywała doświadczenie zarządzajac pracą jednostek budżetowych.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w ramach Instytut Badań Literackich PAN. Ponadto jest absolwentką studiów dla wyższej kadry zarządzającej - Executive MBA realizowanych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie.