Włodzimierz Dola

Jest doświadczonym menadżerem, który pracował w wielu organizacjach o rożnej skali działania. Absolwent studiów prawniczych oraz administracyjnych, radca prawny. Przez 10 lat pracował w branży consultingowej, na stanowiskach różnego szczebla, od specjalisty po prezesa zarządu. Przez ostatnie dwa lata pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regionalnego. Pełni także funkcję Prezes Zarządu Fundacji Promocji Rozwoju.

Ukończył studia prawnicze (magister prawa) i administracyjne (magister administracji) na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.

Włodzimierz Dola posiada uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych, autorem publikacji w prasie naukowej oraz współautorem książek z tego zakresu.

Marzena Małek

Do zespołu Spółki PL.2012+ dołączyła w marcu 2016 roku, a jednym z jej najważniejszych zadań było utworzenie strategii biznesowej w obszarze B2C PGE Narodowego. Od czerwca 2016 roku odpowiadała także za Departament Sprzedaży Korporacyjnej, w tym za stworzenie planu rozwoju komercjalizacji powierzchni biurowych oraz produktów premium. W lipcu 2018 roku objęła funkcję Członka Zarządu spółki PL.2012+. Wcześniej przez kilkanaście lat zdobywała doświadczenie zarządzajac pracą jednostek budżetowych.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w ramach Instytut Badań Literackich PAN. Ponadto jest absolwentką studiów dla wyższej kadry zarządzającej - Executive MBA realizowanych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie.