Hackathon+

To jest wydarzenie archiwalne, które już się odbyło. Aby zobaczyć kalendarz aktualnych wydarzeń przejdź tutaj.
Aby zapewnić osobom o szczególnych potrzebach możliwość pełnego udziału w życiu społecznym na równi z innymi osobami, należy wypracować adekwatne rozwiązania w wielu obszarach, takich jak: architektura, transport, cyfryzacja, usługi. Jednym z narzędzi służących przygotowaniu takich rozwiązań jest Hackathon (H+).

Celem H+ jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.

Efektem H+ będą rozwiązania takie jak aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub ich prototypy zorientowane na znoszenie barier w dostępności.


H+ skierowany jest do programistów oraz osób zajmujących się rozwojem oprogramowania (np. projektantów grafiki, twórców interfejsów). Liczymy na udział wszystkich tych, którzy umieją identyfikować problemy i potrafią zaproponować kreatywne rozwiązania w obszarach takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi.

Do udziału zapraszamy gotowe (4-7 osobowe) zespoły. Gwarantujemy atrakcyjne nagrody.


Data i godziny wydarzenia: 8 grudnia 2018 roku,  godz. 9:00
do 9 grudnia 2018 roku,  godz. 18:00
Organizator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Bilety: Wydarzenie ma charakter zamknięty – udział na zaproszenie lub po uprzedniej rejestracji.
Miejsce wydarzenia: Centrum Konferencyjne
Wejście na wydarzenie: Recepcja Główna
Więcej informacji: www.hackathon.miir.gov.pl/strony/o-hackathonie/