Cykliczne Spotkania Klasycznej Motoryzacji - Youngtimer Warsaw

To jest wydarzenie archiwalne, które już się odbyło. Aby zobaczyć kalendarz aktualnych wydarzeń przejdź tutaj.
Pomysł na spotkania powstał w 2011 roku w Warszawie w wyniku połączenia pasji do klasycznej motoryzacji i chęci jej szerzenia wśród całej społeczności. Od początku istnienia fundacji jej głównym celem są cykliczne spotkania wszystkich entuzjastów zabytkowych pojazdów. W myśl zasady, że pasja ma łączyć, a nie dzielić, spotkania te posiadają formę otwartą i dostępną zarówno dla obecnych czy przyszłych właścicieli klasycznych pojazdów, jak i również dla dzieci i młodzieży, która wykazuje ciekawość dawnych lat i pasję do szeroko pojętej motoryzacji.

Youngtimer Warsaw nie jest pozbawioną życia, muzealną ekspozycja tylko żywym obrazem poruszających się maszyn z dawnych lat. Dodatkowym walorem jest również możliwość rozmowy z właścicielami-kierowcami zabytkowych pojazdów i poznanie ich odczuć związanych z użytkowaniem na co dzień klasycznych pojazdów. Dla najmłodszego pokolenia jest to niezwykle cenna lekcja, która pomaga ocalić od zapomnienia wspaniałą i barwną historię motoryzacji.

Organizatorzy cały czas dbają o bezpieczeństwo podczas wydarzeń i przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Pojazdy użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem, nie stwarzając żadnych zagrożeń. Kładzie się także nacisk na prawidłowe zachowanie w miejscach spotkań, a osoby które nie przestrzegają założeń organizatorów są wypraszane. Podczas spotkań nie ma tolerancji na żadne próby driftu na parkingu, palenie opon, ani „przegazówki”.


Data i godziny wydarzenia: 1 czerwca 2022 roku,  godz. 19:00
Organizator: Fundacja Youngtimer Warsaw
Bilety: -
Miejsce wydarzenia: Błonia PGE Narodowego
Wejście na wydarzenie: Błonia PGE Narodowego
Więcej informacji: facebook.com/YoungtimerWarsaw
instagram.com/youngtimerwarsaw