III Kongres Rozwoju Kolei

To jest wydarzenie archiwalne, które już się odbyło. Aby zobaczyć kalendarz aktualnych wydarzeń przejdź tutaj.
Kongres Rozwoju Kolei to jedno z najważniejszych wydarzeń krajowego sektora kolejowego i pole do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata polityki, biznesu, samorządu i nauki. Organizowany jest cyklicznie, począwszy od 2019 roku, z przerwą związaną z pandemią SARS COV-2. Wydarzenie stało się istotną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce i na świecie.

Pierwsza i druga edycja Kongresu Rozwoju Kolei zostały zauważone i docenione nie tylko przez przedstawicieli branży kolejowej, a relacje z obu wydarzeń były obecne niemal we wszystkich wiodących i branżowych środkach masowego przekazu.

Tegoroczna edycja kongresu będzie wyjątkowa w świetle zmian, jakie wywołał konflikt zbrojny w Ukrainie. Wydarzenie będzie miejscem spotkań i dyskusji poświęconych przyszłości transportu kolejowego oraz jego pozycji w narodowej i światowej gospodarce.

Motywem przewodnim III edycji Kongresu Rozwoju Kolei będzie konsolidacja rynku kolejowego. Ponadto dużo miejsca zostanie poświęcone szeroko zakrojonym programom inwestycyjnym, cyfryzacji, proekologicznym rozwiązaniom oraz działalności kolei na arenie międzynarodowej, m.in. w ramach obszaru Trójmorza.

Dyskusja będzie prowadzona w ramach 3 bloków tematycznych - Inwestycje, Ponad granicami, Kolej w systemie transportowym - w każdym po 3 panele merytoryczne.


Data i godziny wydarzenia: 6 czerwca 2023 roku,  godz. 9:00 -17:30
Organizator: Grupa PKP
Bilety: Rejestracja
Miejsce wydarzenia: Centrum Konferencyjne
Wejście na wydarzenie:
  • Ogólne wejście dla gości wydarzenia - bramy nr 1, 2 i 11
  • Wejście dla osób z niepełnosprawnościami - brama nr 1
  • Rejestracia - poziom 0
Więcej informacji: kongresrozwojukolei.pl
LinkedIn
Twitter Facebook
YouTube