Kierownicy studiów

  • dr Paweł de Pourbaix
Adres e-mail: paweldep@kozminski.edu.pl

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla Kadry Medycznej, MBA dla Inżynierów) z zakresu Podstaw marketingu, Marketingu strategicznego, Marketingu międzynarodowego, Analizy procesów rynkowych, Dystrybucji i zarzadzania sprzedażą, Strategii marketingowych, Sprzedaży osobistej i technik sprzedaży. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta. Prowadził szkolenia i projekty konsultacyjne w ramach współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą MConsulting sp. z o.o, sieci handlowej FJ, Supon sp. z o.o. Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych.

Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego; organizator i współorganizator międzynarodowych imprez Mistrzostw Europy (2002), Pucharu Polski (2000-2013), Mistrzostw Polski (2012, 2013, 2014, 2015), Grand Prix Polski (2003-2015), Mistrzostw Polski Zawodowców (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010), Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego oraz kilkuset imprez o charakterze lokalnym. Posiada uprawnienia sędziego I kategorii Polskiego Związku Tańca Sportowego, Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz World Dance Council (WDC) – wysędziowane ponad 700 imprez sportowych.
  • Sylwia Hałas-Dej
Adres e-mail: sylwiah@kozminski.edu.pl

Absolwentka prawa oraz studiów Executive MBA. Do grudnia 2011 – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego w Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju w nowo utworzonym w Akademii Leona Koźmińskiego Center of Excellence, zastępca Dyrektora Programu Executive MBA.

W ramach Center of Excellence odpowiada za studia podyplomowe i studia MBA, przygotowanie i realizację programów rozwojowych, szkolenia, współpracę z biznesem w ramach biura karier i współpracy z absolwentami. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów edukacyjnych, w tym programów rozwojowych dla firm.

Członek Rady Marketingowej programu Euro*MBA, członek Rady Nadzorczej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.