Opłaty

Koszt studiów:
  • 300 zł - wpisowe
  • 10 250 zł - możliwość płatności w dwóch ratach po 5 125 zł każda
  • 9 225 zł * - cena ze zniżką dla absolwentów ALK, możliwość płatności w dwóch ratach po 4 612,50 zł każda
  • 9 600 zł * - cena ze zniżką za jednorazową płatność
* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Konto bankowe:

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Więcej informacji.