Opłaty

Opłaty
  • Wpisowe - 300 zł
  • Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 125 zł każda) - 10 250 zł
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4612.50 zł każda) - 9225 zł
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność (oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) - 9 600  zł
Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  

Akademia Leona Koźmińskiego  
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59  
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail: agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.