Opłaty

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 300 zł

Koszt studiów:

  • 9600 zł w przypadku płatności jednorazowej *
  • 10250  zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 5125 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię  nie kumulują się z powyższą ofertą.


Konto bankowe

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty za postępowanie rekrutacyjne:

Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt: amarciniuk@kozminski.edu.pl.