Zasady naboru

ZASADY NABORU
 • O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 • VI edycja - rekrutacja trwa do 29.02.2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2020 roku.*
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z tym, że spotkania z reprezentantami CIES będą się odbywać w języku angielskim, wskazana jest komunikatywna bierna znajomość języka angielskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego
 • CV
Dodatkowe dokumenty obowiązujące cudzoziemców:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania
 • kopia aktualnego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
ETAPY REKRUTACJI  

01

 • Uzyskanie podstawowych informacji
  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.
02

 • Rejestracja
  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
  Rekrutacja online
03

 • Opłata rekrutacyjna
  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.