Zasady naboru

ZASADY NABORU

 • O przyjęciu na studia decyduje pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 9-10 października 2017 r.
 • IV edycja - rekrutacja trwa do 30 września 2017 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2017 roku.*
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z tym, że spotkania z reprezentantami CIES będą się odbywać w języku angielskim, wskazana jest komunikatywna bierna znajomość języka angielskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • CV 
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • kopia dowodu osobistego 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

01

 • Uzyskanie podstawowych informacji
  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.
02

 • Rejestracja
  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
  Rekrutacja online
03

 • Opłata rekrutacyjna
  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 
04

 • Złożenie dokumentów
  Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w biurze Center of Excellence (pokój D/108, D/109 lub D/110 lub D/111), osobiście lub za pośrednictwem poczty.
05

 • Podpisanie umowy
  Przed rozpoczęciem studiów należy podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia.