Zasady naboru

Zasady naboru:
 • O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 • AKL informuje, że w związku z tym, że spotkania z reprezentantami CIES będą się odbywać w języku angielskim, wskazana jest komunikatywna bierna znajomość języka angielskiego. 
 • VII edycja - rekrutacja trwa do 15 marca 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2022 roku.
Wymagane dokumenty:
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)**
 • Zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg
 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • CV
 • Kopia dowodu wpłaty wpisowego 
**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych/MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji:
 1. Uzyskanie podstawowych informacji.
  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 
 2. Rejestracja
  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
  Rekrutacja online 
 3. Opłata rekrutacyjna
  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.