Ogłoszenie Rady Nadzorczej NCSR o postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki

Treść ogłoszenia