Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wraz z konserwacją instalacji podlewania terenów zielonych oraz konserwacją małej architektury w otoczeniu PGE Narodowego w WarszawiePL.2012+ sp. z o.o.
al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

tel. +48 22 295 90 00 fax +48 22 295 90 10

ogłasza przetarg na:

Bieżącą pielęgnację i utrzymanie zieleni wraz z konserwacją instalacji podlewania terenów zielonych oraz konserwacją małej architektury w otoczeniu PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Edytowalne wzory formularzy

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki do OPZ

Formularz kalkulacji

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Link do transmisji z otwarcia ofert w serwisie YouTube

Informacja z otwarcia ofert