Dostawa wraz z montażem i demontażem nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 214.000,00 €

PL.2012+ sp. z o.o.
al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

tel. +48 22 295 90 00 fax +48 22 295 90 10

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wraz z montażem i demontażem nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zadane pytania wraz z modyfikacją SIWZ

Odpowiedź na zadane pytanie wraz z modyfikacją SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania