Dostawa wraz z montażem i demontażem nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową