Naprawa bram i kurtyn przeciwpożarowych na obiekcie PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Naprawę bram i kurtyn przeciwpożarowych na obiekcie PGE Narodowy w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert