Centrum Konferencyjne PGE Narodowego miał przyjemność gościć uczestników międzynarodowej konferencji naukowej "Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji". Wydarzenie to po raz trzeci zorganizował Instytut Łączności, a patronat nad nim objęły Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia. Po raz pierwszy honorowy patronat sprawował też Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w obszarze unowocześniania sieci radiowych i omówienie ich ewentualnego wpływu na zdrowie człowieka. Sprawa jest poważna, gdyż jak wynika ze Strategii 5G dla Polski, do 2020 roku, przynajmniej jedno miasto w Polsce zostanie objęte siecią 5G.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu, samorządu, a także organizacji społecznych. Nie zabrakło gości z Wielkiej Brytanii, Węgier czy Australii. Otwierając konferencję, Minister Cyfryzacji Marek Zagórski zwrócił uwagę na wymagania współczesnej gospodarki opartej o nowoczesne technologie i powiązane z tym ludzkie obawy.

— Nowoczesna gospodarka wymaga infrastruktury do transmisji danych — mówił Marek Zagórski. — Żebyśmy mogli zbudować tę infrastrukturę dla obywateli, musimy pracować razem z obywatelami. Także z biznesem i ośrodkami naukowymi. Pracując nad podniesieniem norm, chcemy jednocześnie dać obywatelom poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że Państwo ten proces kontroluje. Dobre argumenty wypracowane podczas tej konferencji oraz dobre prawo pozwolą nam zrealizować plan unowocześniania gospodarki opartej o nowoczesne technologie i mam nadzieję, że na następnej konferencji będziemy już rozmawiać o rezultatach — podkreślał minister.