Przygotowanie materiałów wideo i animacji, a także przygotowanie i produkcja albumu promocyjnego oraz produkcja folderu informacyjno-sprzedażowego


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Przygotowanie materiałów wideo i animacji, a także przygotowanie i produkcja albumu promocyjnego oraz produkcja folderu informacyjno-sprzedażowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zadane pytania

Logo PGE Narodowego

Odpowiedzi na zadane pytania II

Informacja z otwarcia ofert