Przygotowanie materiałów wideo i animacji, a także przygotowanie i produkcja albumu wizerunkowego oraz produkcja katalogu informacyjno-sprzedażowego


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie materiałów wideo i animacji, a także przygotowanie i produkcja albumu wizerunkowego oraz produkcja katalogu informacyjno-sprzedażowego

Ogłoszenie

SIWZ i Umowa

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania