Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów: PGE Narodowy, budynek biurowy, budynek kontenerowy oraz przyłącza na terenie nieruchomości


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów: PGE Narodowy, budynek biurowy, budynek kontenerowy oraz przyłącza na terenie nieruchomościOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków wraz z załącznikami
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Klucz publiczny
Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Odpowiedzi na zadane pytania
Modyfikacja SIWZ – 02.09.2019
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ – 02.09.2019
Informacja z otwarcia ofert