Sukcesywne świadczenie usług księgowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z udostępnieniem systemu finansowo - księgowego


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne świadczenie usług księgowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z udostępnieniem systemu finansowo - księgowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert