Sukcesywne świadczenie usług regeneracji, naprawy i konserwacji parkietówOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony na::

Sukcesywne świadczenie usług regeneracji, naprawy i konserwacji parkietów


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert