Sukcesywne świadczenie usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne świadczenie usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Klucz publiczny