Sukcesywne świadczenie usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Sukcesywne świadczenie usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Klub publiczny