Sukcesywne świadczenie usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Sukcesywne świadczenie usługi przewodników wycieczek po PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert