Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie

PL.2012+ sp. z o.o.
al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

tel. +48 22 295 90 00 fax +48 22 295 90 10

ogłasza przetarg na:

Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki do OPZ

Załączniki do Umowy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Klucz Publiczny do zaszyfrowania oferty

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej

Informacja o wizji lokalnej

Zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 3 - wersja zmodyfikowana

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II