Świadczenie usług odśnieżania dachu membranowego PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Świadczenie usług odśnieżania dachu membranowego PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do OPZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania