Świadczenie usług odśnieżania dachu membranowego PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług odśnieżania dachu membranowego PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ - Studium odśnieżania dachu PGE Narodowego

Załącznik nr 2 do OPZ - Koncepcja usuwania śniegu z dachu PGE Narodowego

Załącznik nr 3 do OPZ - Instrukcja bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac na dachu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Kalkulacji Kosztów w wersji edytowalnej

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Zmiana terminu składania ofert