Świadczenie usługi naprawy, serwisu i konserwacji schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi naprawy, serwisu i konserwacji schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej