Świadczenie usługi naprawy, serwisu i konserwacji schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie - PRZETARG UNIEWAŻNIONY


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi naprawy, serwisu i konserwacji schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki w wersji edytowalnej
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zadane pytania + modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania