Świadczenie usługi obsługi technicznej PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
tel. (0-22) 295-90-00, fax. (0-22) 295-90-10

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi obsługi technicznej PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 8 do SIWZ – umowa

Załączniki do umowy

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Informacja o wizji

Odpowiedzi na zadane pytania

Załącznik do odpowiedzi

SIWZ po modyfikacji

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Klucz publiczny

Załącznik Nr 18 do umowy

Odpowiedzi na zadane pytania II

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania