Wykonanie adaptacji pomieszczenia technicznego PGE Narodowego na potrzeby pomieszczenia kasowego


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie adaptacji pomieszczenia technicznego PGE Narodowego na potrzeby pomieszczenia kasowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy

Załączniki do OPZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania