Wykonanie i uruchomienie systemu finansowo-księgowo-kadrowo-płacowego dla PGE Narodowego oraz świadczenie usług utrzymania systemu


Ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza dialog konkurencyjny na:

Wykonanie i uruchomienie systemu finansowo-księgowo-kadrowo-płacowego dla PGE Narodowego oraz świadczenie usług utrzymania systemu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 w wersji edytowalnej

Zmiana terminu składania wniosków

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja istotnych Warunków Zamóweinia - II etap

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert