Wykonanie monitoringu instalacji kabli grzewczych w systemie BMS - etap 1 na obiekcie PGE Narodowy w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie monitoringu instalacji kabli grzewczych w systemie BMS - etap 1 na obiekcie PGE Narodowy w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik A do OPZ
Załącznik B do OPZ
Załącznik C do OPZ
Załącznik D do OPZ
Załącznik E do OPZ
Załącznik F do OPZ
Załącznik G do OPZ
Informacja z otwarcia ofert