Wykonanie poprowadzenia instalacji hydrantowej z ringu głównego na drodze pożarowej do dwóch hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych przed budynkiem biurowym PL.2012+


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie poprowadzenia instalacji hydrantowej z ringu głównego na drodze pożarowej do dwóch hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych przed budynkiem biurowym PL.2012+

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do OPZ

Informacja z otwarcia ofert